Puedes encontrar el auditorio aquí

Ajuntament de Sant Mateu – Tel. 964 416 171 – Fax: 964 416 129 – infoajuntament@santmateu.com