CURSOS EPA 2023 / 2024

FULLET INFORMATIU CURSOS EPA 2023 – 2024.

S’informa que, a partir del dia 8 de setembre a les 9 del matí, les persones interessades poden passar per les oficines de l’Ajuntament a recollir els fulls d’inscripció per a matricular-se als cursos de l’EPA 2023 – 2024.

Les inscripcions presencials als cursos es duran a terme des del dia 8 al 22 de setembre, ambdós inclosos, a les oficines de l’Ajuntament, a excepció del dia 21 de setembre, que és festa local.

Els horaris de matriculació presencial són els següents:
Divendres 08/09/2023: de 9.00 a 13.00 i de 16.000 a 19.00 h.
Dissabte 09/09/2023: de 10.00 a 13.00 h.
Dilluns 11/09/2023: de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h.
La resta de dies fins el 22/09/2023: de 9.00 a 13.00 h.

Al mateix temps, es podran realitzar les inscripcions de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la página web de l’Ajuntament, www.santmateu.com, a partir de les 9.00 h del dia 8 de setembre fins les 23.59 h del dia 22 de setembre.

Els documents a presentar per fomalitzar la inscripció seran el full de matrícula i el justificant de pagament. S’han de presentar els dos documents al mateix temps i OBLIGATORIAMENT, tant presencialment com telemàtica; en cas contrari, no es procedirà al registre de la sol·licitud

PER TRAMITAR PRESENCIALMENT A LES OFICINES MUNICIPALS

Full Inscripció Cursos Epa 2023 – 2024 tràmit presencial

IMPORTANT . Al tràmit presencial a les oficines municipals, és obligatori adjuntar el full d’inscripció correctament emplenat i els justificants del pagament dels cursos per completar correctament el registre de la inscripció. No es farà cap tipus de registre a les oficines municipals fins a les 9.00 h del dia 8 de setembre.

TRÀMIT ELECTRÒNIC D’INSCRIPCIÓ A CURSOS

Full Inscripció Cursos Epa 2023 – 2024 tràmit electrònic

Accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Mateu.

Manual per la correcta tramitació electrònica. Veure pdf

IMPORTANT . A la seu electrònica, a la barra superior de menú, a la pestanya CATÀLEG DE TRÀMITS, buscar el tràmit electrònic Inscripció a Cursos i Activitats, en la pantalla 3 DOCUMENTS, és obligatori adjuntar el full d’inscripció correctament emplenat i els justificants del pagament dels cursos per completar correctament el registre de la inscripció. No es tindran en compte les sol·licituds presentades telemàticament abans de les 9.00 h del dia 8 de setembre

Ajuntament de Sant Mateu – Tel. 964 416 171 – Fax: 964 416 129 – infoajuntament@santmateu.com