Pots trobar les pistes esportives ací

CUOTES

Pista de tenis 1:30 – 2€

Pista de padel 1:30 – 4€

Excepcions: Queden exentos del pagament de les tases els clubs federads en el deport corresponente a la instalació de la que se fará us.

Fianza: els usuaris de les instalacions deportives abonarán 10€ en concepte de fiança en el moment de tornar les claus, la garantía será tornada acabat l’us de les instalacions después del retorno de las llaves.

Ajuntament de Sant Mateu – Tel. 964 416 171 – Fax: 964 416 129 – infoajuntament@santmateu.com