L’usuari ha de deixar els “trastos vells” a l’adreça indicada, a l’ajuntament, abans de la recollida prevista.

Passaran a recollir-los, el primer dilluns de cada més, a partir de les 8:00 A.M.

Aconsellem deixar-los, la nit del diumenge anterior.

Ajuntament de Sant Mateu – Tel. 964 416 171 – Fax: 964 416 129 – infoajuntament@santmateu.com